Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens konstråd om hur bild - eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger Diarienummer: Ku2018/01350/KO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens konstråd att i samarbete med statliga fastighetsförvaltare, utarbeta ett metodstöd för hur upp till en procent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 september 2020.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att i högre grad stärka och integrera bild- eller
formkonstnärlig gestaltning när staten bygger så att fler får tillgång till
hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.