Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet Diarienummer: N2017/05176/IFK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten), att för perioden 2018–2021, lämna stöd med högst 575 miljoner kronor för uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet.

Ladda ner: