Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett center för elektromobilitet Diarienummer: N2019/03147/EIN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att för perioden 2019–2022 lämna stöd med högst 575 miljoner kronor för uppbyggnaden av ett test- och forskningscenter för elektromobilitet (Centret).

Ladda ner:

Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet.

Detta beslut ersätter regeringens beslut den 28 juni 2018, N2017/05176/IFK, om uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet.