Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändring av uppdraget att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet Diarienummer: N2019/03148/EIN

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 12 juli 2018 om uppdrag till Statens energimyndighet att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet (dnr N2018/04124/IFK) beräknar regeringen att avsätta 10 miljoner kronor 2021 respektive 25 miljoner kronor 2022. I övrigt ska det tidigare beslutet gälla oförändrat.

Ladda ner: