Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Fortsatt uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå Diarienummer: A2018/01733/SV

Publicerad

Regeringen har beslutat att uppdra till SCB att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med tidigare beslut.

Ladda ner:

Bakgrund

SCB fick 2009 i uppdrag att bygga upp ett redovisningssystem för att redovisa registerstatistik om integration i form av ett antal specificerade variabler på nationell, regional och lokal nivå för tidsperioden 1997-2008. Statistiken har därefter uppdaterats årligen. Statistiken finns tillgänglig på SCB:s hemsida.