Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år Diarienummer: Ju2018/02403/DOM (delvis), Ju2019/00513/DOM

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i delar av Stockholms län genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år med utgångspunkt i förslagen i Ds 2018:9. Målsättningen är att brott som utreds inom ramen för en polisledd förundersökning ska kunna lagföras inom tio veckor från polisens ingripande.

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2020.