Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring Ds 2018:9

Publicerad

Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

Ladda ner:

Departementspromemorian behandlar bland annat

 • Jourdomstolar
 • Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
 • Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare
 • Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre allvarlig brottslighet
 • Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
 • Reformbehov

I uppdraget har också ingått att identifiera åtgärder för en snabbare lagföring som kan genomföras omedelbart. Dessa åtgärder och förslag till genomförande har presenterats i en delredovisning, En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) i augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Snabbare lagföring

  Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

 • En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

  Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)

Svensk författningssamling (6 st)

Laddar...