Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Diarienummer: Ju2019/01670/DOM

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna. Den utbyggda försöksverksamheten ska kunna pågå från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022.

Ladda ner:

Myndigheterna ska redovisa en gemensam och lokalt förankrad plan för utformning och organisation av en utbyggd försöksverksamhet. För utbyggnaden i polisregion Stockholm ska den redovisas senast den 1 oktober 2019. För utbyggnaden i övrigt ska den redovisas senast den 31 januari 2020.