Remiss av Ds 2018:9 Snabbare lagföring Diarienummer: Ju2018/02403/DOM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 14 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.