Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk om samverkan för bästa skola Diarienummer: U2019/03786/S

Publicerad

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 4 juni 2015 beslutade uppdraget till Statens skolverk om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S) och det av regeringen den 21 januari 2017 beslutade tilläggsuppdraget om samverkan för bästa skola (U2017/00301/S).

Ladda ner: