Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att analysera utvecklingen avseende elflyg Diarienummer: I2020/00185/US

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram ett kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

Ladda ner:

I uppdraget ingår följande:

- Beskriva vilka typer av helt eller delvis eldrivna flygplan, inklusive flygplan med bränsleceller, som finns i dag, respektive som för närvarande utvecklas. Beskrivningen ska inkludera flygplanens räckvidd, kapacitet avseende exempelvis antal passagerare och fraktkapacitet och kostnader liksom villren typ av laddinfrastrnktur eller infrastrnktur för annat alternativt drivmedel som flygplanen använder sig av.

- Beskriva tänkbara framtidsscenarier när det gäller eldrivna flygplan, vilken laddinfrastrnktur för helt eller delvis eldrivna flygplan som svenska flygplatser och ett urval flygplatser i närliggande länder tillhandahåller idag och avser att tillhandahålla på längre sikt.

- Kartlägga villrn styrmedel som andra länder, i första hand inom EU och Norge, har infört för att stimulera en utveckling och introduktion av helt eller delvis eldrivna flygplan.

- Analysera de samhällsekonomiska effekterna av en introduktion av eldrivna flygplan samt hur en introduktion av el.drivna flygplan skulle påverka de ekonomiska forntsättningarna och andra forntsättningar för flygbolag och flygplatser samt näringslivets konkurrenskraft i olika delar av landet. Eventuella effekter för flygplatssystemets strnktur, inklusive lokaliseringsfrågor, och linjeutbud ska belysas i analysen.

- Översiktligt analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att främja utveckling och en övergång till en störreanvändning av helt eller delvis eldrivna flygplan som en del i en kostnadseffektiv och samhällsekonomiskt motiverad minskning av flygets klimatpåverkan.

- Översiktligt analysera hur en användning av eldrivna flygplan skulle kunna påverka tillgängligheten inom Sverige och mellan Sverige och de närmaste grannländerna. 

Laddar...