Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige Diarienummer: U2020/02602/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige i syfte att öka svenska kliniska forskares möjligheter att genomföra kliniska studier kopplade till sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att inventera de behov som finns i hälso- och sjukvården för att kunna starta eller delta i kliniska studier som involverar covid-19- patienter. Vetenskapsrådet ska även sammanställa och löpande publicera vilka kliniska studier som genomförs, både nationellt och inom EU.