Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden Diarienummer: I2020/00911/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att verka för att Hack for Sweden utvecklas från ett årligt event till ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten.

Ladda ner:

Hack for Sweden ska främja vidareutnyttjande av offentliga data genom att involvera civilsamhället, näringsliv, tjänstemän inom offentlig sektor, högskola/universitet. Därigenom ska kompetensen att vidareutnyttja offentliga data öka hos deltagarna.

Svenska institutet ska i samråd med Digg nyttja Hack for Sweden i sin
främjandeverksamhet. Syftet är även att bidra till regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige samt främja bilden av densamma.