Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande Diarienummer: Ju2020/01481/SIM

Publicerad

Migrationsverket ges i uppdrag att planera för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

Ladda ner:

Asylsökande ska ta del av samhällsintroduktion så kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl registrerats och den ska ersätta den introduktion och samhällsinformation som Migrationsverket i dag tillhandahåller för asylsökande. Samhällsintroduktionen är tänkt att omfatta två till tre heldagar, men Migrationsverket ska ta i beaktande att förslaget ska vara skalbart.

Migrationsverket ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. En lutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 3 augusti 2020.