Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarets materielverk att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2021 Diarienummer: Fö2020/00237/MFU

Publicerad

Försvarets materielverk ska senast den 24 juli 2020 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2021.

Ladda ner: