Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera och följa effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen Diarienummer: S2020/06726/SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att analysera hur det uppdämda vårdbehovet, till följd av covid-19, inverkar på sjukförsäkringen. Myndigheten ska också analysera sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för återgång i arbete.

Ladda ner:

Försäkringskassan ska följa upp hur regeländringar och vissa rättsliga ställningstaganden om rehabiliteringskedjan påverkar sjukpenningen. Myndigheten ska också säkerställa långsiktiga uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden.

Åtgärder för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för långsiktiga uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2020.
Uppdraget i övrigt redovisas senast den 15 januari 2021, 1 september 2021 och 1 april 2022.