Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen Diarienummer: I2020/02024/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget genomföra en omvärldsanalys och ta fram ett koncepttest som visar hur individens möjligheter till insyn och kontroll över de data om individen som finns hos offentlig sektor, och i förlängningen även de data om individen som finns hos privat sektor, kan öka.

Ladda ner:

Resultatet av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2021.