Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommunerna för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 Diarienummer: S2020/08839

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut 150 000 000 kronor till kommunerna under 2020. Varje kommun får minst 100 000 kronor. Pengarna ska användas för en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till personal inom vård och omsorg om äldre som med anledning av sitt arbete har påverkats av spridningen av covid-19.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut av Socialstyrelsen till samtliga kommuner under december månad 2020.