Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Lättnader i deltagarbegränsningarna för platser för privata sammankomster S2021/04853

Publicerad

Regeringskansliet föreslår ändringar i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förslagen gäller användning eller upplåtelse av lokaler, områden och utrymmen för privata sammankomster.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår att man yrkesmässigt bara får använda eller upplåta lokal, område eller utrymme inomhus med så många deltagare som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Dock inte fler än 50 deltagare. Detta gäller för en tillställning eller annan liknande privat sammankomst.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition