Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg Diarienummer: I2020/02960

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att bistå Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdraget med arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket utifrån den kompetens myndigheten har bidra med information och, vid behov, analys i genomförandet av PTS uppdrag.