Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19 Diarienummer: A2021/00139

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. I uppdraget ingår att identifiera vilka branscher som är särskilt riskutsatta.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i dialog med Folkhälsomyndigheten
Arbetet ska genomföras skyndsamt.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2021 och den 15 juni 2021 samt redovisas slutligt i samband med årsredovisningen för 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).