Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin Diarienummer: A2020/02549

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin och hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Ladda ner:

Analysen ska omfatta juridiska och tekniska hinder som finns för arbete hemifrån samt identifiera eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som kan finnas för att tillhandahålla en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån. Myndigheten ska även komma med förslag på områden som behöver analyseras ytterligare och eventuella åtgärder som behöver vidtas. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 april 2021.