Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser Diarienummer: A2020/02548

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 m.m. Vägledningen ska vara ett stöd till arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser.

Ladda ner:

Vägledningen ska innehålla information om:

  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 m.m.,
  • arbetsmiljön på arbetsplatsen under pandemin och ge exempel på vanliga risker för smitta av covid-19 och hur dessa kan förbyggas och åtgärdas,
  • hur arbetstagare kan skyddas mot smitta av covid-19 när åtgärder inte kan undanröja smittan, till exempel användande av personlig skyddsutrustning och förhållningsregler vid påvisat eller misstänkt smitta på arbetsplatsen, samt ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att ta bort och begränsa risken för smitta av covid-19,
  • arbetsmiljön vid arbete hemifrån och exempel för att skapa en god arbetsmiljö i hemmet,
  • särskilda frågor om vad som gäller för vissa grupper av arbetstagare, t.ex. gravida och minderåriga arbetstagare, eller arbetstagare som tillhör en riskgrupp.

Arbetet med vägledningen ska bedrivas skyndsamt så att den ska kunna presenteras den 1 februari 2021. Vägledningen ska finnas tillgänglig i en skrift på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket ska även vidta åtgärder för att sprida information om vägledningen. En skriftlig redovisning av över de åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget ska lämnas senast den 26 februari 2021.