Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att kartlägga konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/07613

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen förlängd tid för redovisning av uppdraget om att kartlägga konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 15 april 2021 och slutredovisning senast den 16 augusti 2021 till 
Socialdepartementet.