Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kartläggning av konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid -19 Diarienummer: S2020/07613

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera hur pandemin har påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.