Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan Diarienummer: S2021/02861

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att ta fram en strategisk och långsiktig kompetensförsörjningsplan för att kunna säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten.

Ladda ner:

Av planen ska framgå vilka kompetensförsörjningsbehov som finns på kort och lång sikt. Det innefattar såväl rekrytering som att behålla och kompetensutveckla medarbetare. Det ska också framgå hur  myndighetens resurser kommer att användas för att bidra till största möjliga nytta och effektivitet i verksamheten och därigenom bidra till att myndighetens vårduppdrag kan stärkas.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 22 september 2021.