Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen avseende handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2021/01315

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2021.