Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att bevaka arbetet med projektet för den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X Diarienummer: I2021/01824

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut av den 10 september 2020 om uppdrag till Skatteverket att bevaka arbetet med projektet för den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X (I2020/02296) .

Ladda ner:

Regeringen uppdrog genom beslut den 10 september 2020 åt Skatteverket att bevaka arbetet med projektet för den europeiska molntjänstinfrastrukturen det europeiska projektet GAIA-X. Enligt beslutet ska Skatteverket redovisa uppdraget senast den 30 juni 2021.
Ett flertal aktörer inom EU har under 2020 och 2021 anslutit sig och nationella delar av GAIA-X har etablerats, även i Sverige. Projektet för GAIA-X presenterar under 2021 successivt delar av infrastrukturen och den inledande tidplanen har flyttats fram.