Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data Diarienummer: I2021/01826

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att främja offentliga aktörers förmåga att dela och nyttiggöra data så att data frigörs för utveckling av bl.a. artificiell intelligens (AI) och digital innovation.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att etablera en digital arena för att möjliggöra samverkan kring data och innovation baserad på data. Ett ökat nyttiggörande av data samt utvecklad datamognad ska bidra till Sveriges innovationskraft, näringslivets konkurrenskraft, den offentliga förvaltningens effektivitet och samhällets hållbarhet.