Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen Diarienummer: Ku2021/02054, Ku2017/01622 m.fl. enligt bilaga

Publicerad

Regeringen ger Statens historiska museer i uppdrag att till den 1 juli 2022 förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten.

Ladda ner:

Statens historiska museer ska förbereda och genomföra inrättandet av
Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Museet ska inrättas i Statens historiska museer den 1 juli 2022 och inleda en publik verksamhet vid samma datum. Den fortsatta uppbyggnaden till en fullskalig museiverksamhet är dock ett långsiktigt och mångårigt arbete som kommer att pågå även efter att innevarande uppdrag om inrättande av museet har genomförts.