Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag om att analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb Diarienummer: I2021/02683

Publicerad

Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb.

Ladda ner:

Närmare om uppdraget

Nationellt rymddatalabb är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden Lindholmen Science Park AB (AI Sweden), RISE Research
Institutes of Sweden AB (RISE) och Luleå tekniska universitet som syftar till att öka användningen av data från rymden för hållbar utveckling av samhället.

Rymdstyrelsen ska analysera och undersöka hur ett utvecklat nationellt rymddatalabb skulle kunna främja samhällets digitalisering med särskilt fokus på dess betydelse för genomförandet av insatser inom den europeiska datastrategin inklusive överväganden i förhållande till utlysningar om europeiska gemensamma datautrymmen. Analysen bör bland annat omfatta tillämpningsområdena precisionsjordbruk och skogsbruk samt övervakning och kontroll inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Förutsättningar för ett gemensamt och standardiserat gränssnitt för att interagera med data i ett federerat system ska ingå i analysen.

Rymdstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.