Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext.

Ladda ner:

MFoF ska lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 28 mars 2025 till Regeringskansliet.