Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Publicerad

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024. Genom satsningen kan skyddet mot våldet och förtrycket stärkas samtidigt som stödet till utsatta förbättras. Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige kommer också att kartläggas.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Personer som utsätts för denna form av våld och förtryck är en mycket utsatt grupp.

- Det är tydligt att vi behöver göra mer för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och se till att det upphör. Regeringen intensifierar nu därför arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck på bred front, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Hedersrelaterat våld och förtryck kräver ökad uppmärksamhet och synlighet så att vi kan förebygga och bekämpa det mer effektivt. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär också särskilda utmaningar. Det gäller både för möjligheterna att upptäcka och ge stöd och skydd samt i fall där någon misstänks eller åtalas för brott. Kunskaperna behöver därför öka bland yrkesverksamma, eftersom hedersrelaterat våld och förtryck kan kräva en annan typ av insatser än i fall där heder inte är en faktor.

Därför intensifieras nu arbetet. I budgeten för 2024 föreslår regeringen en treårig satsning på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med 50 miljoner kronor per år. Satsningen förstärker de permanenta resurserna om drygt 350 miljoner kronor årligen som sedan tidigare finns på området. Totalt för 2024 föreslår regeringen att drygt 600 miljoner kronor avsätts inom jämställdhetspolitiken för området könsrelaterat våld, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, prostitution och människohandel.

Som ett led i det intensifierade arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket ges även Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige. I kartläggningen ska också andra närliggande frågor ingå så som förekomsten av arrangerade äktenskap, så kallat brudpris, giftomän och tillfälliga religiösa äktenskap för sexköp. Jämställdhetsmyndigheten ska också undersöka i vilken mån det förekommer problem som enskilda kan möta på grund av svårigheter att få till stånd så kallade religiösa skilsmässor.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...