Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om samordning och kunskapsutveckling för återfallsförebyggande arbete

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att analysera och lämna förslag på hur en nationell samordning och kunskapsutveckling avseende återfallsförebyggande arbete med personer som utsätter närstående för våld kan utvecklas inom myndigheten.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 15 juni 2022.