Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de uppdämda vårdbehoven Diarienummer: S2022/00456

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fördela pengar till regionerna för riktade insatser som ska ta omhand om de uppdämda vårdbehoven. Myndigheten ska också följa upp hur regionerna arbetar med att ta omhand om de uppdämda vårdbehoven och hur de använder pengarna.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 1 augusti 2022 delredovisa uppdraget till Socialdepartementet. Delredovisningen ska redogöra för hur statsbidraget är tänkt att användas. Socialstyrelsen ska senast den 15 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Socialdepartementet.

Laddar...