Regeringsuppdrag från

Uppdrag om nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin Diarienummer: N2022/00310

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut) samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner, i enlighet vad som anges under rubriken "Närmare beskrivning av uppdraget" (se pdf). Vinnova har en samordnande roll och är sammankallande för de fem deltagande nordiska aktörerna.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska Vinnova utgå från tidigare uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel (N2020/03157).

Vinnova ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Vinnova ska senast den 20 maj 2022 gemensamt med de andra nordiska deltagande myndigheterna och konsulten färdigställa en rapport skriven på engelska. Vinnova ska lämna en redovisning av uppdraget inklusive den gemensamma rapporten översatt till svenska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2022.