Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget om inrättandet av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag Diarienummer: Fi2022/00907

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen förlänger och ändrar uppdraget om inrättandet av Rådet för hållbara städer samt anknytande uppdrag till de myndigheter som ska bistå rådet (M2017/03234, M2017/03235 och M2019/00651), på följande sätt.

Rådet ska inte längre ta fram en gemensam åtgärdslista för publicering på webbplatsen www.hallbarstad.se. Rådet ska inte heller varje år lämna förslag till konsekvensbeskrivna åtgärder eller lämna förslag på eventuella frågor som behöver utredas vidare.

Rådet ska utöver vad som framgår av det ursprungliga beslutet:

  • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås,
  • med stöd av sitt kansli, utveckla webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, samt därefter förvalta denna, och
  • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och
    industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende
    hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Regeringen utökar även antalet ledamöter i rådet från 13 till 14 ledamöter totalt. Myndighetschefen för Folkhälsomyndigheten ska vara ledamot i rådet.

Uppdraget om inrättandet av rådet (M2017/03234) ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2030 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Rådet ska hålla Regeringskansliet informerat om utförandet av uppdraget.

Laddar...