Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket Diarienummer: Ku2022/00689

Publicerad

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att under 2022–2024 vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket.

Ladda ner:

Sametinget ska vidta språkvårdande insatser för att stärka och utveckla det samiska språket. Uppdraget inkluderar att synliggöra och att sprida kunskap om det samiska språket. Sametinget ska även arbeta med språkteknologi för ökade möjligheter att använda det samiska språket i digitala sammanhang. Samtliga samiska språkliga varieteter; nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska omfattas av uppdraget.

Sametinget ska årligen, senast den 1 december, under perioden 2022–2023, lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Sametinget ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).