Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel Diarienummer: S2022/ 03078

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. Myndigheten ska utgå från de förslag den lämnat i tidigare uppdragen.

Ladda ner:

Uppdraget genomförs i samtal med regioner, Rådet för nya terapier och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetet ska även omfatta dialog med Socialstyrelsen om förbättrade förutsättningar för tillgång till data.

Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 15 september 2023.