Uppdrag att analysera en effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen Diarienummer: I2022/01393

Publicerad

Regeringen ger Statens Energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att analysera hur användning av energi, effekt och resurser kan effektiviseras för att underlätta utfasningen av fossila bränslen genom elektrifieringen.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) den 15 december 2023.