Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer.

Ladda ner:

Myndigheterna ska, utifrån respektive myndighets uppgifter och förutsätt-ningar, bidra till stärkt kontroll, uppföljning och tillsyn av de tandvårds-aktörer som får återbetalningskrav från Försäkringskassan kopplat till utbetalning av statligt tandvårdsstöd.

Därutöver ska myndigheterna i sitt arbete även inkludera aktörer som misstänks registrera felaktiga uppgifter. Det förstärkta samarbetet förväntas kunna bidra till att stärka respektive myndighets arbete med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Myndigheterna ska senast den 31 maj 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Laddar...