Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från

Uppdrag att fördela medel till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård Diarienummer: S2023/00380

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till
kommunerna för att analysera vad som behövs för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar.

Ladda ner:

Analysen bör utgå från de redovisningar Socialstyrelsen och länsstyrelserna har lämnat i uppdraget om kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap.

Kommunerna ska även ta fram en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som har gjorts.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 29 mars 2024.

Laddar...