Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten Diarienummer: S2022/03244

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen om att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. Socialstyrelsen förstärker arbetet genom att samtala med berörda aktörer och arbeta för att öka kunskapsspridningen om socialtjänstens arbete.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • föra en kontinuerlig dialog med kommuner, trossamfund eller andra trosbaserade organisationer samt civilsamhällesorganisationer.
  • aktivt verka för att sprida fakta och information på relevanta språk, inbegripet arabiska, i de kanaler där desinformationen sprids. Det är därför viktigt att Socialstyrelsen ökar sin närvaro på sociala medier samt tar fram alternativ till befintliga informationstexter om socialtjänsten.
  • ha nära dialog med Myndigheten för psykologiskt försvar och Svenska institutet.

Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter

Regeringen uppdrar samtidigt till Myndigheten för psykologiskt försvar att stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan mot socialtjänsten.

Svenska institutet stöttar Socialstyrelsen i myndighetens arbete med att undersöka och sammanställa den information som sprids.

Socialstyrelsen samverka med Myndigheten för stöd till trossamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund bistår Socialstyrelsen med kunskap om hur trossamfund eller civilsamhällesorganisationer kan involveras i arbetet mot ryktesspridning och desinformation.

Socialstyrelsen delredovisar uppdraget vid ett flertal angivna tillfällen under år 2023 till 2026. Uppdraget slutredovisas senast den 10 december 2026.