Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: S2023/01426

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), att under 2023 fördjupat analysera idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva konkurrenskraftig och hållbar elitidrott.

Ladda ner:

Analysen ska:

  • bland annat utgå från Sveriges Riksidrottsförbunds, Sveriges Olympiska Kommittés, Svenska Parasport-förbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés samt olika specialidrottsförbunds arbete
  • beröra enskilda elitidrottares livssituation och förutsättningar för elitsatsningar
  • betona styrkor och möjligheter för svenska elitidrottare
  • ha internationell utblick och belysa skillnader mellan olika länders idrottssystem och vilka effekter det medför för hur man bedriver elitidrott
  • utgå ifrån statliga mål och syften samt att statligt stöd stärker konkurrenskraften internationellt
  • peka på goda exempel och utgå från jämställdhets- och barnrättsperspektiv.

CIF slutredovisar senast den 15 april 2024 uppdraget till Regeringskansliet.