Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för Folkhälsomyndigheten att överlåta vaccin mot covid-19 till privata aktörer Diarienummer: S2023/01997

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överlåta vaccin mot covid-19 till privata vårdgivare, i syfte att öka tillgängligheten till vaccination även utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, t.ex. för vaccination av barn.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda vilka förutsättningar som finns för att överlåta vaccin till privata aktörer och vilka möjligheter myndigheten har att ansvara för distribuering av vaccin till privata aktörer. Myndigheten ska också utreda hur ett sådant upplägg kan utformas. Syftet är att öka tillgängligheten av vaccination även utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel för barn.

En förutsättning för att vaccin ska kunna överlåtas till privata aktörer är att det finns ett nationellt överskott av vaccin samt att det kan ske med full täckning för statens kostnader.

Laddar...