Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska utreda möjligheten att överlåta vaccin mot covid-19 till privata aktörer

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka om vaccin mot covid-19 kan överlåtas till privata aktörer. Syftet är att göra vaccination mer tillgängligt även för målgrupper utanför myndighetens rekommendationer.

– Vaccination mot covid-19 kan idag bara ges inom verksamheter som drivs av eller har avtal med regionerna. Samtidigt är det många som efterfrågar en bredare tillgång till vaccin än det som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionernas genomförande medger, till exempel föräldrar som vill låta vaccinera sina barn eller inför en resa. Den här situationen har varit otillfredsställande och gjort att Sverige skilt sig från många andra jämförbara länder. Därför vill vi låta myndigheten utreda detta, säger socialminister Jakob Forssmed.

Hittills har privata aktörer inte haft möjlighet att köpa in vaccin mot covid-19 vare sig från staten eller läkemedelsbolagen. Det har varit Folkhälsomyndigheten (FOHM) som ansvarat för att distribuera vaccin mot covid-19 från läkemedelsbolagen till regionerna och staten har stått för kostnaderna. 

FOHM ska nu utreda vilka förutsättningar som finns för att överlåta vaccin till privata aktörer och vilka möjligheter myndigheten har att ansvara för distribuering av vaccin till privata aktörer. FOHM ska också utreda hur ett sådant upplägg kan utformas. Syftet är att öka tillgängligheten av vaccination även utanför FOHM:s rekommendationer, till exempel för barn.

En förutsättning för att vaccin ska kunna överlåtas till privata aktörer är att det finns ett nationellt överskott av vaccin samt att det kan ske med full täckning för statens kostnader.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...