Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om förstudie för inventering av det företagsfrämjande systemet Diarienummer: KN2023/03551

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att genomföra en förstudie som omfattar en inventering av näringspolitiska insatser riktade till företag samt vilka aktörer som ansvarar för insatserna.

Ladda ner:

Vidare ska Tillväxtanalys ge förslag på hur data för insatserna på en övergripande nivå kan sammanställas på ett så effektivt sätt som möjligt samt kategoriseras och förvaltas. Syftet är att förbättra möjligheterna att systematiskt följa upp och utvärdera tilldelningen och effekterna av statliga stöd och bidrag från det offentliga till företag. Insatser som genomförs inom utgiftsområde 24 Näringsliv är i fokus men principerna bör i så stor utsträckning som möjligt vara tillämpbara även för insatser riktade till företag inom andra utgiftsområden. I genomförandet av uppdraget ska Tillväxtanalys inhämta synpunkter från relevanta aktörer.

Tillväxtanalys ska senast den 29 mars 2024 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Laddar...