Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om en ny ersättningsmodell för att tillhandahålla ett buffertlager av vissa antibiotikaprodukter Diarienummer: S2023/02106

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att genomföra en förstudie om en ny ersättningsmodell där läkemedelsföretag får ersättning för att tillhandahålla ett definierat buffertlager av prioriterade äldre antibiotikaprodukter på den svenska marknaden.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska utveckla kriterierna och riktlinjerna för en sådan modell, vilket bland annat innefattar att: 

  • föreslå en process för urvalet av produkter, 
  • göra ett urval av prioriterade äldre antibiotikaprodukter, 
  • fastslå en prisnivå för de ingående produkterna, och 
  • identifiera krav på de ingående företagen för medverkan. 

Folkhälsomyndigheten ska:

  • utreda möjligheten till eventuellt samarbete eller samordning med övriga nordiska länder om en ersättningsmodell för äldre antibiotika
  • utgå från det förslag som myndigheten lämnade i sin slutredovisning av det tidigare uppdraget om att stärka tillgången till äldre antibiotika – kartläggning och förslag till åtgärder. Folkhälsomyndigheten bör även ta tillvara lärdomar och erfarenheter av myndighetens pilotstudie av tillgänglighet till vissa nya antibiotika
  • samtala med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och vid behov inhämta synpunkter från Socialstyrelsen, Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer, Sveriges Kommuner och Regioner, Platinea och NAG Strama
  • senast den 31 december 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...