Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att överlåta nationellt överskott av vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2023/02530

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att under 2023 besluta att överlåta vaccindoser som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet, till ett belopp om högst 400 miljoner kronor. Vaccindoserna får överlåtas till andra stater eller den globala vaccinupphandlingsmekanismen Vaccines Global Access (Covax) eller andra internationella organisationer.

Ladda ner:

Folkhälsomyndighetens ställningstagande till förfrågningar om överlåtelse bör utgå ifrån bedömningar av förväntat och faktiskt nationellt överskott av vaccin mot covid-19 i enlighet med vad som framgår av uppdraget att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 (S2021/08239).

Vaccin som har beställts av regionerna och sedan inte kommer till användning ska inte räknas som nationellt överskott. Överlåtelser får inte göras i strid med avtal som ingåtts med tillverkare.

Folkhälsomyndigheten ska löpande informera Socialdepartementet inför att vaccindoser mot covid-19 kan komma att överlåtas.

Senast den 28 februari 2024 ska Folkhälsomyndigheten lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Laddar...