Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande Diarienummer: LI2023/03316

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att:

− utreda förbättringar av sin befintliga byggprognos,

− undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta,

− analysera och kartlägga behov av nödvändiga indata för ovanstående arbete samt hur statistik och eventuell bearbetning av data kan utvecklas,

− identifiera de myndigheter som gör egna scenarier och kartlägga och sammanställa vilka specifika behov dessa myndigheter har kopplat till scenarier för byggande, och

− föreslå hur Boverket och andra relevanta myndigheter kan samverka för att förbättra och ha mer koordinerade processer vad gäller kunskapsunderlaget för bostadsbyggande och den framtida bostadsmarknaden.

Boverket ska senast den 1 mars 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...